mnisw

Honorowy patronat

mnisw

Konferencja

HORYZONT 2020
SZANSĄ POLSKICH INNOWACJI W UE

7 listopada 2016 r.
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo

11.00 – 12.45

  • Otwarcie i powitanie uczestników konferencji – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski – 15 min.
  • Wystąpienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina – 15 min.
  • Wystąpienie Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr. Zygmunta Krasińskiego – 15 min.
  • Przegląd wybranych projektów w Programie Horyzont 2020 z udziałem polskich instytutów badawczych – 10 x 6 min. = 60 min.

12.45 – 13.00 – przerwa

13.00 – 14.00

  • Dyskusja panelowa pt. „Czy Polska ma realne szanse komercjalizować na dużą skalę wyniki prac badawczych w UE ?”.

14.00 – obiad

Organizator Konferencji: Rada Główna Instytutów Badawczych przy współpracy z KPK PB UE