Loading...
Home / Konferencja

Instrumenty Przemysłu 4.0

Podczas Targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0. Tematyka konferencji będzie skupiona wokół najnowocześniejszych rozwiązań dedykowanych dla przemysłu czyli m.in. Przemysłowemu Internetowi Rzeczy, zagadnieniom związanym z Big Date’a czy przygotowaniu kadry zarządzającej oraz pracowników do tworzenia scyfryzowanych oraz inteligentych zakładów produkcyjnych.

Nadrzędnym celem Ptak Warsaw Expo jest wzmacnianie polskiej gospodarki poprzez udostępnianie przestrzeni do rozmów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a także zawierania umów. Dbając o jak najwyższy poziom obu wydarzeń organizatorzy powołali Radę Programową składającą się z doświadczonych liderów różnych gałęzi polskiego przemysłu. Celem prac rady jest opracowanie programu Konferencji, która ma być inspiracją i pomocą dla przedsiębiorców działających na polskim rynku i stojących przed wyzwaniem czwartej rewolucji przemysłowej.

W ramach konferencji odbędą się liczne seminaria, panele i warsztaty z udziałem czołowych postaci świata nauki i przemysłu.

Tematyka konferencji

Optymalizacja procesów produkcyjnych, eliminacja błędów, zapewnienie płynności przepływu zasobów poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu IioT
Zastosowanie IIoT w branżach powiązanych z przemysłem: lotnictwo, energetyka, transport, automotive
Cyberbezpieczeństwo – Zabezpieczenie urządzeń i danych przed atakami z zewnątrz
Obraz Inżyniera 4.0
Szanse i zagrożenia dla pracowników Fabryk 4.0 – budowanie świadomości społeczeństwa
Przystosowanie szkolnictwa wyższego na potrzeby scyfryzowanego oraz zautomatyzowanego przemysłu
Usprawnienie wdrażania rozwiązań naukowych do zakładów produkcyjnych
Szanse i zagrożenia wynikające z wdrażania nowych rozwiązań
Pozyskiwanie środków na innowacje