Loading...
Home / Konferencja

Industrial Internet of Things

Podczas Targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Industrial Internet of Things. Tematyka konferencji będzie skupiona wokół Przemysłowego Internetu Rzeczy, ale również szeroko rozumianej koncepcji Przemysłu 4.0 w środowisku polskich przedsiębiorstw, wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Nadrzędnym celem Ptak Warsaw Expo jest wzmacnianie polskiej gospodarki poprzez udostępnianie przestrzeni do rozmów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a także zawierania umów. Dbając o jak najwyższy poziom obu wydarzeń organizatorzy powołali Radę Programową składającą się z doświadczonych liderów różnych gałęzi polskiego przemysłu. Celem prac rady jest opracowanie programu Konferencji, która ma być inspiracją i pomocą dla przedsiębiorców działających na polskim rynku i stojących przed wyzwaniem czwartej rewolucji przemysłowej.

W ramach konferencji odbędą się liczne seminaria, panele i warsztaty z udziałem czołowych postaci świata nauki i przemysłu.

Tematyka konferencji

Optymalizacja procesów produkcyjnych, eliminacja błędów, zapewnienie płynności przepływu zasobów poprzez wykorzystanie rozwiązań z zakresu IioT
Zastosowanie IIoT w branżach powiązanych z przemysłem: lotnictwo, energetyka, transport, automotive
Cyberbezpieczeństwo – Zabezpieczenie urządzeń i danych przed atakami z zewnątrz
Obraz Inżyniera 4.0
Szanse i zagrożenia dla pracowników Fabryk 4.0 – budowanie świadomości społeczeństwa
Przystosowanie szkolnictwa wyższego na potrzeby scyfryzowanego oraz zautomatyzowanego przemysłu
Usprawnienie wdrażania rozwiązań naukowych do zakładów produkcyjnych
Szanse i zagrożenia wynikające z wdrażania nowych rozwiązań
Pozyskiwanie środków na innowacje