Zebra Technologies

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Zebra zapewnia większe możliwości pracownikom pierwszej linii w handlu detalicznym/e-handlu, produkcji, transporcie i logistyce, ochronie zdrowia, w sektorze publicznym oraz innych branżach w zwiększaniu wydajności ich biznesu i operacji. Dostarczamyrozwiązania dostosowane do konkretnych branż, które w inteligentny sposób łączą ludzi, sprzęt oraz dane.