AMB Technic

logo-exhibitor

Describe

AMB Technic od blisko 25 lat specjalizuje się w technologiach precyzyjnego dozowania płynów montażowych jedno- i dwuskładnikowych, takich jak kleje, uszczelniacze, pasty lutownicze, smary i oleje.

W laboratorium demonstracyjnym AMB Technic w Kole istnieje możliwość przetestowania prawie każdego oferowanego urządzenia.

AMB Technic posiada wyselekcjonowane portfolio Dostawców z którymi współpracuje na wielu płaszczyznach. Urządzenia dostarczane są do wiodących producentów działających na polskim rynku przemysłowym w takich branżach jak motoryzacja, kontraktowa produkcja elektroniki, wyroby medyczne i kosmetologia. Współpraca z Klientami nie kończy się na procesie sprzedaży. Dział Techniczny jest do dyspozycji Klientów aby nieść pomoc również po dostawie, a magazyn handlowy obejmujący blisko 10 000 pozycji pozwala na dostawę nawet najbardziej kluczowych części w ciągu 24h. Wspólnie z Klientami dobierane są najlepsze możliwe rozwiązania spełniające wymagania współczesnych procesów produkcyjnych z wykorzystaniem płynów montażowych.

Wersja Angielska
AMB Technic is specializing in the technology of precise dosing of one- and two-component assembly fluids, such as adhesives, sealants, solder pastes, greases and oils for nearly 25 years.
It’s possible to test almost every offered device in the AMB Technic demonstration laboratory in Koło.
AMB Technic has a selected portfolio of Suppliers with whom cooperates on many levels. The devices are delivered to leading manufacturing facilities operating on the Polish industrial market in such industries like automotive, contract electronics production, medical devices and cosmetology. Cooperation with customers doesn’t end with the sales process. The Technical Department is at service of customers to provide support after delivery and the commercial warehouse with nearly 10,000 items allows delivery of even the most key parts within 24 hours. Together with Customers, the best possible solutions are selected to meet the requirements of modern production processes using assembly fluids.