ASSECURO Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Describe

ASSECURO Sp. z o.o. jest uznanym producentem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości oraz dystrybutorem światowych marek sprzętu do podnoszenia i mocowania ładunków:
JD Neuhaus – wciągniki pneumatyczne;
KITO – wciągniki elektryczne, dźwigniowe i łańcuchowe;
GUNNEBO – zawiesia łańcuchowe;
CROSBY – uchwyty do podnoszenia;
HAACON- wciągarki, podnośniki;
VICINAY – wciągniki elektryczne.
Wykonujemy przeglądy okresowe oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Nasza działalność oparta jest o wdrożony i certyfikowany przez DNV GL System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015.
Ponadto ASSECURO Sp. z o.o. jest operatorem i dostawcą elektronicznego systemu ASSpect, który w prosty i przyjazny sposób pozwala sprawować kontrolę i nadzór nad wyposażeniem pracowników i firmy (www.asspect.pl).

Wersja Angielska
ASSECURO is a recognized manufacturer of safety equipment against falls from height and distributor of international brands of lifting equipment:
JD Neuhaus – pneumatic hoists;
KITO – electric, lever and chain hoists;
GUNNEBO – chain slings;
CROSBY – lifting clamps;
HAACON – winches, hoists;
VICINAY – electric hoists.
We carry out periodic inspections and provide warranty and post-warranty service.
Our activity is based on implemented Quality Management System ISO 9001:2015 certified by DNV GL.