Becker Polska Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Describe

Firma Becker specjalizuje się w systemach próżni i nadciśnienia. Zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą pomp próżniowych, kompresorów i systemów centralnych, znajdujących szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Firma Becker zapewnia wsparcie i doradztwo techniczne od momentu planowania poprzez projektowanie, do wykonania i uruchomienia dostarczonych urządzeń i rozwiązań oraz świadczy usługi serwisowe w trakcie całego okresu użytkowania, zapewniając urządzenie zastępcze na czas serwisu. W swojej ofercie posiada także oryginalne części zamienne i szeroką gamę akcesoriów próżniowych.

Wersja Angielska
Becker specializes in vacuum and overpressure systems. It manufactures, distributes and sells vacuum pumps, compressors and central systems that are widely used in many industries. Becker provides technical support from planning through design, to the implementation and commissioning of delivered devices and solutions. Becker company provides maintenance services throughout the entire period of use, ensuring replacement device for the time of the service. Becker’s offer also includes original spare parts and a wide range of vacuum accessories.