RGB Elektronika

logo-exhibitor

Describe

Od 1999 roku istniejemy na rynku usług przeznaczonych dla przemysłu, świadcząc je w zakresie naprawy, dostawy oraz projektowania automatyki przemysłowej. Od tego czasu pozyskaliśmy wielu zadowolonych klientów oraz zdobyliśmy duże doświadczenie na arenie międzynarodowej. Pomagamy wielu firmom w kraju i za granicą w rozwiązywaniu ich problemów związanych z awariami linii produkcyjnych, maszyn i robotów przemysłowych. Podejmujemy się diagnostyki i likwidacji usterek nietypowych i trudnych w naprawie. Dostarczamy urządzenia uważane na rynku automatyki za niedostępne, zapewniając klientom utrzymanie ciągłości produkcji.

Wersja Angielska
We have been present on the market of industrial services since 1999, by providing repair, delivery and design of industrial automation equipment. Since then we have gained many satisfied customers and broad experience in the international arena. We assist many domestic and foreign companies in solving their problems associated with the production line, machine and industrial robot failures. We perform diagnosis and removal of atypical and difficult malfunctions. We deliver devices considered as unavailable on the automation market, ensuring continuity of production for our customers.