WObit E.K.J. Ober s.c.

logo-exhibitor

Describe

WObit to polska, rodzinna firma o 28-letnim doświadczeniu, gotowa dostarczyć pełne spektrum najnowocześniejszych produktów i kompletnych rozwiązań w dziedzinie automatyki. Dzięki korzystaniu z naszej technologii, klienci mogą mierzyć, sterować i napędzać. Dynamicznie rozwijaną częścią oferty są roboty przemysłowe. Oferujemy roboty kartezjańskie, SCARA, roboty Tower oraz roboty mobilne MOBOT®AGV własnej produkcji, proponujemy również przygotowanie dedykowanych rozwiązań.

Wersja Angielska
WObit company exist on the Polish market over 28 years and is able to deliver the full spectrum of innovative automation solutions. With the support of our technology customers can measure, process and run. We also develop industrial robotics and we produce Tower, Cartesian, SCARA robots and mobile robots MOBOT®AGV. Thanks to high tech equipment we can deliver complete, tailored solutions.