Loading...
Home / INSTRUMENTY PRZEMYSŁU 4.0

Patronat honorowy:

Czwarta rewolucja przemysłowa pomału staje się faktem. Inteligentne fabryki wykorzystujące chmury obliczeniowe, internet rzeczy, czy autonomiczne roboty mają na celu utrzymanie ruchu w zakładach, zoptymalizowanie kosztów związanych ze zużyciem energii, a finalnie mają prowadzić do elastycznej i rozproszonej produkcji gotowej dostosować się do potrzeb klienta w czasie rzeczywistym.

Według raportu przygotowanego przez PARP o stanie małych i średnich przedsiębiorstw z 2017 roku udział sektora MŚP w PKB Polski wynosi 50%. W 2015 roku przedsiębiorstwa w Polsce przeznaczały o 16% więcej na działalność innowacyjną niż w 2014 roku, z czego aż 70% stanowią nakłady przedsiębiorstw przemysłowych. Jednak mimo pozornie optymistycznych statystyk na tle Europy polskie przedsiębiorstwa są mniej innowacyjne i wciąż mniej inwestują w rozwój.

Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0 jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które są zdecydowane rozwijać swoje zakłady produkcyjne i są zainteresowane poznaniem możliwości finansowania inwestycji.

Program konferencji

 

6.11 wtorek

11:00 – 11:20 Uroczyste otwarcie targów i konferencji

Praktyka Przemysłu 4.0

11:20 – 11:40 Wstęp do Przemysłu 4.0 – Andrzej Soldaty, Polska Platforma Przemysłu Przyszłości

Czym jest Przemysł 4.0?
Omówienie podstawowych elementów Przemysłu 4.0

11:40 – 12:00 Prezentacje osiągnięć w projektach zrealizowanych z programów rozwojowych Unii Europejskiej – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Europejskie przykłady fabryk 4.0

12:00 – 12:20

12.20 – 12.40 Praktyczne przykłady wdrożeń osiągnięć Przemysłu 4.0 – Zbigniew Piątek, Redaktor Naczelny APA Automatyka Europejskie przykłady fabryk 4.0

Polski Przemysł 4.0

12:40 – 13:00 Praktyczny przykład wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 – Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu ASTOR, Maciej Socha Dyrektor Produkcji WIŚNIOWSKI

Prezentacja poszczególnych składowych inteligentnych fabryk wraz z uzasadnieniem ich zastosowania
Omówienie korzyści z wprowadzonych rozwiązań
Wskazanie wyzwań przy wdrażaniu innowacji

13:00 – 13:30 Cyfrowe bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0 – NASK

Jak bezpiecznie gromadzić dane w chmurze?
W jaki sposób zabezpieczyć dane przez atakami z zewnątrz?

13:30 – 14:20 Przerwa

Finansowanie

14:20 – 15:05 Finansowanie innowacji ze środków Unii Europejskiej – KPK Programów Badawczych UE

Panel dyskusyjny z udziałem:
Jurgen Tiedje, Head of Unit w Directorate-General for Research and Innovation D2 – Advanced
Manufacturing Systems and Biotechnologies – Komisja Europejska
Željko Pazin, Head of EFFRA – European Factories of the Future Research Association
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

Rozmowa przedstawicieli europejskich organów i instytucji dotycząca
dofinansowania na rozwój fabryk:
Jak pozyskać dofinansowanie na rozwój firmy ze środków unijnych? Na co
przeznaczone są pieniądze? Ile pieniędzy jest do wykorzystania w ramach
programu Horyzont 2020?

13:00 – 13:30 Cyfrowe bezpieczeństwo w Przemyśle 4.0 – NASK

Jak bezpiecznie gromadzić dane w chmurze?
W jaki sposób zabezpieczyć dane przez atakami z zewnątrz?

15:05 – 15:20
15:20 – 15:45
Finansowanie innowacji z narzędzi Banku Gospodarstwa Krajowego
15:45 – 16:00
Możliwości finansowania innowacji z komercyjnych źródeł

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu

KONTAKT
Aleksandra Krupa
+48 517 130 711
a.krupa@warsawexpo.eu
Darmowy dojazd Bilety