Loading...
Home / ALNEA Sp. z o. o.
alnea.png
Entity_RenderField($entity, 'field_hala').", ";?>

Alnea znana jest z procesów automatyzacji i robotyzacji, systemów kontroli wizyjnej czy złożonych stanowisk półautomatycznych i testerów. Okazało się jednak, że zapotrzebowanie rynku zwiększa się nieustannie, dlatego firma kreuje coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane projekty linii produkcyjnych na zamówienie. Zupełną nowością są wizualizacje Virtual Reality – klient może obejrzeć własną linię produkcyjną w przestrzeni wirtualnej, zająć miejsce przy określonym stanowisku roboczym i sprawdzić czy zaproponowane rozwiązania są optymalne. Domeną firmy jest projektowanie i budowa maszyn, obróbka CNC, usługi serwisowe i instalacyjne, usługi badawczo-rozwojowe, prefabrykacja szaf sterowniczych oraz programowanie. Obecnie Alnea prowadzi również szkolenia specjalistyczne (lutowanie, programowanie) oraz doradztwo z zakres optymalizacji linii produkcyjnych i analizy opłacalności rozwiązań. Z kolei od kontrahentów napływają prośby o prowadzenie wykładów tematycznych, odczytów i prelekcji i organizowanie pokazów naszych robotów.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Alnea is known for the processes of automation and robotics, vision control systems or complex semi-automatic positions and testers, It turned out, however, that the market demand is constantly increasing, which is why the company creates more and more complex and extensive designs of custom production lines. Virtual Reality visualizations are a complete novelty – the customer can view his own production line in virtual space, take a seat at a specific workstation and check if the proposed solutions are optimal. The company’s domain is design and constructions of machines, CNC machining, service and installation services, research and development services, prefabrication of control cabinets and programming. At present, Alnea, also conducts specialist trainings (soldering, programming) as well as consultancy in the field of optimization of production lines and analysis of the profitability of solutions. In turn, the contractors receive requests for thematic lectures and organizing demonstrations of our robots.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
365 A
Ulica i numer budynku
Piaskowa 7
Miejscowość
Stawiguda
Kod pocztowy
11-034
Darmowy dojazd Bilety