Loading...
Home / Apzumi Spatial
apzumi-spatial@2x.png
Entity_RenderField($entity, 'field_hala').", ";?>

Rzeczywistość rozszerzona dla przemysłu – narzędzia dla utrzymania ruchu, planowania i inżynierii przemysłowej.

We współpracy z globalnymi liderami przemysłu (VW, Ericsson, HCP,…) tworzymy zestaw narzędzi AR wzbogacony o algorytmy machine learning i integrujący dane z wewnętrznych systemów telemetrycznych i IoT.
System wspiera procesy przemysłowe, dzięki czemu są bardziej precyzyjne i efektywne.
Rozwiązujemy problemy transferu wiedzy w organizacji, nieefektywnej zdalnej współpracy oraz błędów ludzkich przy wykonywaniu złożonych procedur lub tworzeniu dokumentacji.
Najczęstsze obszary do usprawnień obejmują procesy edukacyjne, wsparcie pracowników linii montażowych (w tym UR i QA), logistykę, prototypowanie oraz sprzedaż.

O platformie:
Apzumi Spatial, to rozwiązanie składające się z aplikacji rozszerzonej rzeczywistości działających na urządzeniach typu smart glass, aplikacji mobilnej oraz systemu webowego do zarządzania treściami, użytkownikami i urządzeniami oraz przeprowadzania wideorozmów.

Dlaczego warto wykorzystać Apzumi Spatial:
– skuteczne wdrażanie polityki transformacji cyfrowej,
– realne skrócenie czasu wykonywanych zadań i zmniejszenie kosztów procesów,
– zapewnienie oraz poprawa jakości produkcji,
– szybko wyszkolony personel wyposażony w wiedzę i umiejętności,
– wsparcie menedżerów w kontroli procesów poprzez system informatyczny ,
– ułatwiona ocena i iteracja procesów.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Augmented reality for INDUSTRY – maintenance, planning, and industrial engineering.
In cooperation with global industry leaders (VW, Ericsson,…), we create an AR toolset enriched with machine learning algorithms and integrating data from internal telemetric and IoT systems. We solve the problems of knowledge transfer in the organization, ineffective remote cooperation, and human errors when performing complex procedures or creating documentation.

The Apzumi Spatial solution consists of augmented reality applications running on devices such as smart glass, mobile apps and a web-based system for managing contents, users and devices, and enable enhanced video conferencing.

Why use Apzumi Spatial:
– effective implementation of the digital transformation policy,
– a real reduction of time of performed tasks and costs,
– improving the quality of production,
– quickly trained staff with knowledge and skills,
– support for managers in process control,
– easier assessment and iteration of processes.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
534E
Ulica i numer budynku
Składowa 5b/11
Miejscowość
Poznań
Kod pocztowy
61-888
Darmowy dojazd Bilety