AVICON Adam Rosz

AVICON logo 2018-04.png

AVICON jest polską firmą, która od 2006 roku dostarcza optyczne systemy wizyjne oraz inspekcyjne do zastosowań przemysłowych i naukowych. Jest dystrybutorem komponentów wizyjnych (kamery, obiektywy, oświetlacze) wiodących światowych dostawców, takich jak Basler, Schneider Kreuznach, Fujinon, Vieworks, Kowa, Moritex.
AVICON rozwinął również dział wdrożeń i integracji wizyjnych, który zrealizował szereg wdrożeń systemów wizji maszynowej dla klientów z branży samochodowej, opakowań, FMCG, lotniczej, kolejowej, logistycznej, elektronicznej i innych.
W zakresie badań naukowych, AVICON dostarcza rozwiązania dla takich dziedzin jak sport, inżynieria wojskowa, nauki przyrodnicze, medycyna, inżynieria produkcji, materiałoznawstwo, budownictwo, badania nieniszczące.
Avicon w swojej ofercie posiada także autorskie urządzenie – AVISCAN, czyli sorter optyczny pozwalający na szczegółową kontrolę materiału wsadowego w zastosowaniach o małej i średniej wydajności sortowania.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

AVICON is a Polish company that since 2006 has been dealing with optical vision and inspection systems for industrial and scientific applications. AVICON is a distributor of video components (cameras, lenses, lighting) from leading global suppliers such as Basler, Schneider Kreuznach, Fujinon, Vieworks, Kowa, Moritex.
AVICON has also developed a vision implementation and integration department, which has implemented a number of machine vision systems for customers in the automotive, packaging, FMCG, aerospace, railway, logistics, electronics and other industries.
In the field of scientific research, AVICON provides solutions for areas such as sports, military engineering, natural sciences, medicine, production engineering, materials science, construction, non-destructive testing.
Avicon also offers a proprietary device – AVISCAN, which is an optical sorter allowing for detailed control of batch material in applications with small and medium sorting efficiency.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
146
Ulica i numer budynku / Street and building number
Al. F. Chopina 208D
Miejscowość / place
Łomianki
Kod pocztowy / ZIP code
05-092
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]