CoRobotics Sp. z o.o.

CO Robotics - logo_medium.jpg

CoRobotics jest dystrybutorem robotów współpracujących HCR firmy HANHWA. HANHWA to grupa przemysłowa o przychodach 55 mld. USD, działająca w sektorze kosmicznym, lotniczym, militarnym, maszynowym i robotyki. HCR to rodzina przemysłowych robotów współpracujących do ciężkiej pracy ciągłej 24/7/364. Roboty HCR bezpiecznie pracują z człowiekiem i są łatwo programowalne. Robot posiada system autoryzowanych akcesoriów H-Link, który oferuje kilkadziesiąt
akcesoriów renomowanych producentów pozwalających wykonywać setki różnorodnych aplikacji.

Robot pozwala zrobotyzować paletyzację, spawanie, montaż, przykręcanie, nitowanie, załadunek i rozładunek, pakowanie, testy i kontrolę jakości, produkcję i testy płytek PCB, obsługę maszyn [CNC, prasy, wykrawarki, tokarki, frezarki, itp.], przetwórstwo tworzyw sztucznych, polerowanie, klejenie, malowanie, badania w laboratoriach i wszelkie inne powtarzalne czynności. HCR jest elastycznym narzędziem do szybkiej i efektywnej automatyzacji – w kilka minut można go przemieścić pomiędzy stanowiskami i zaprogramować do nowych czynności.

Podstawowe parametry:
 HCR-3 zasięg: 630 mm | udźwig: 3 kg,
 HCR-5 zasięg: 915 mm | udźwig: 5 kg,
 HCR-12 zasięg: 1300 mm | udźwig: 12 kg,

CoRobotics wspólnie z Partnerami zapewnia sprzedaż, szkolenia, serwis, doradztwo, projekty, montaż, uruchomienia. Więcej informacji na https://corobotics.pl

Opis firmy po angielsku / Company data in english

CoRobotics is a distributor of HANHWA HCR collaborative robots. HANHWA is an industrial group with revenues of 55 billion. USD, operating in the space, aviation, military, machinery and robotics sectors. HCR is a family of industrial collaborative robots for heavy duty operation 24/7/364. HCR robots work safely with humans and are easily programmable.

The robot allows to robotize palletizing, welding, assembly, screwing, riveting, loading and unloading, packaging, tests and quality control, production and testing of PCBs, machine operation [CNC, presses, punching machines, lathes, milling machines, etc.], plastic processing , polishing, gluing, painting, laboratory tests and all other repetitive activities. HCR is a flexible tool for fast and effective automation – in a few minutes it can be moved between positions and programmed for new activities.

Basic parameters:
 HCR-3 range: 630 mm | load capacity: 3 kg,
 HCR-5 range: 915 mm | load capacity: 5 kg,
 HCR-12 range: 1300 mm | load capacity: 12 kg,

More information at https://corobotics.pl

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
151B
Ulica i numer budynku / Street and building number
Ostrobramska 101A
Miejscowość / place
Warszawa
Kod pocztowy / ZIP code
04-041
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]