InfoTEC CNC

Logo_2019_rgb.png

InfoTEC CNC jest wiodący Polskim producentem maszyn CNC i dostawcą rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki. Jako producent, w swojej ofercie posiada profesjonalne maszyny CNC – frezarki CNC, plotery frezujące, centra obróbcze, centra do nestingu, wiertarki CNC, maszyny do rozkroju pianki, cutter CNC, natomiast dzięki obserwacji rynku oraz uważnemu słuchaniu potrzeb klientów, firma InfoTEC CNC dostarcza spersonalizowane systemy do automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji. InfoTEC CNC jest otwarty na zmiany i dopasowuje się do przyszłych potrzeb i kierunków rozwoju rynku. Przewiduje w którym podąża branża, co sprawia, iż szybko może reagować na zmiany i dostosować swoją ofertę do bieżących, jak również do jutrzejszych wymagań producentów.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

InfoTEC CNC is a leading Polish manufacturer of CNC machines and a supplier of automation and robotics solutions. As a manufacturer, it offers professional CNC machines – CNC milling machines, milling plotters, machining centers, nesting centers, CNC drills, foam cutting machines, CNC cutters, while thanks to market observation and careful listening to customer needs, InfoTEC CNC provides personalized systems for the automation and robotization of the production process. InfoTEC CNC is open to changes and adapts to future needs and directions of market development. Predicts where the industry is going, which means that it can quickly respond to changes and adapt its offer to current as well as tomorrow’s manufacturers’ requirements.

Hala / hall
F
Ulica i numer budynku / Street and building number
Krótka 8
Miejscowość / place
Zasutowo
Kod pocztowy / ZIP code
62-330
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]