Narodowe Centrum Badań Jądrowych / National Centre for Nuclear Research

pl.rgb.png.png

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych.

Unikatową jednostką organizacyjną NCBJ jest Park Naukowo-Technologiczny „Świerk”. Jest to baza dla rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw, gdzie wspieramy wykorzystywanie wyników badań naukowych w działalności komercyjnej. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do zagospodarowania lub użyczenia nowoczesnej powierzchni biurowej, laboratoryjnej oraz wystawienniczo-konferencyjnej. Naszym głównym celem jest wspomaganie współpracy między nauką i gospodarką, tworząc przyjazny klimat dla biznesu.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The National Centre for Nuclear Research (NCBJ) is a Polish public research institute supervised by the Ministry of Energy. It conducts research and R&D in the areas of subatomic physics, radiation physics, plasma technologies, materials physics, particle acceleration devices and detectors, application of these devices in medicine and the economy, research and production of radiopharmaceuticals. NCBJ operates the only Polish research nuclear reactor. In 2017, the Ministry of Science and Higher Education awarded NCBJ the highest category, A+.

Science and Technology Park in Świerk (PNT) is a unique organizational unit of NCBJ. It is a base of development for modern enterprises, where we support them in applying research results in commercial activities. The enterprises can gain access to modern office space, laboratories, as well as conference rooms or exhibition space. Our main goal is to aid in cooperation of science and economy, as well as to creates a business-friendly environment.

Hala / hall
E
Stoisko / Stand
E164
Ulica i numer budynku / Street and building number
ul. Andrzeja Sołtana 7
Miejscowość / place
Otwock / Świerk
Kod pocztowy / ZIP code
05-400
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]