SciTeeX Sp. z o.o.

SciTeeX_LOGO.png

Produkty: Komory śrutownicze pneumatyczne do obróbki powierzchni, konstrukcji modułowej, średnich i dużych gabarytów, bez zagłębień fundamentowych, wykorzystujące nowej generacji system transportu ścierniw. Komory do korundowania i kuleczkowania. Oczyszczarki turbinowe z przenośnikiem rolkowym, oczyszczarki zawiesiowe oraz inne oczyszczarki turbinowe. Oczyszczarki i urządzenia do bezpyłowego oczyszczania powierzchni. Kabiny do natryskiwania i suszenia lakierów ciekłych. Suszarki w technologii InfraRed. Kabiny do napylania i piece do utwardzania lakierów proszkowych.

Integracja: Wdrażanie zintegrowanych linii technologicznych łączących produkty SciTeeX z urządzeniami innych renomowanych producentów, takimi jak komory do metalizacji natryskowej z technologią natryskiwania cieplnego METALLISATION, sprzęt do malowania elektrostatycznego SAMES, urządzenia kontrolno-pomiarowe ELCOMETER, urządzenia do nakładania lakierów WIWA, specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej RPB.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Products: Module construction pneumatic blastrooms for surface preparation of medium and large size, with no-foundation-pits, using new generation system of abrasive transportation. Blastrooms destined for corundum and ceramic & glass beads. Roller Conveyor Wheel Blast Machines, hanger assisted and other ejection wheel operated blast machines. Blast machines and equipment for dust free surface cleaning operations. Booths for spraying and curing of liquid lacquers. Infrared Driers. Cabins for spraying and ovens for curing powder paints.

Integration: Implementation of integrated technological lines combining SciTeeX products with equipment of other renowned manufacturers such as metal spraying booths with metal spraying technology of METALLISATION, application equipment for powder paints and electrostatic painting of SAMES, inspection equipment of ELCOMETER, liquid paint application equipment of WIWA, advanced respirators for industry professionals of RPB.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
224
Ulica i numer budynku / Street and building number
ul. Sapieżyńska 10A
Miejscowość / place
Warszawa
Kod pocztowy / ZIP code
00-215
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]