Stowarzyszenie Lakiernictwa Przemysłowego

xslp_small-1.png.pagespeed.ic.BAveWRYUv3.png

Stowarzyszenie jest „głęboką studnią” wiedzy o procesie lakiernictwa przemysłowego jako całości. Osoby jako przedstawiciele firm , tworzące Stowarzyszenie przeprowadziły wiele projektów dotyczących uruchomienia nowych linii lakierniczych, modernizacji linii już istniejących, zwiększenia wydajności w procesie lakierowania czy poprawie efektywności procesu lakierowania. Zdobyte doświadczenie jest udokumentowane wieloma sukcesami osiągniętymi na rynku przez firmy korzystające z pomocy założycieli Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nasze jest grupą ludzi w pełni profesjonalnych ekspertów w dziedzinie lakierowania, oddanych z wielką pasją w rozwój nowoczesnych firm i technologii na najwyższym światowym poziomie. Nie boimy się wyzwań!
Naszym mottem jest:

„Sprostać trudnym wyzwaniom indywidualnie i zespołowo”

Przed lakierowaniem przemysłowym stawiane są coraz większe wymagania. Kluczowe ich aspekty obejmują poprawę jakości, a także coraz większą indywidualność i trwałość. W tym celu konieczna jest znajomość faktów dotyczących nowych produktów, dalszego rozwoju i nowych trendów w technologii lakierowania.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Association is a hub of knowledge about industrial coating process as a whole. Members of the Association have performed many projects in the scope of launching of new coating lines, modernization of the already existing lines, increasing of output of coating process or improvement of coating process efficiency. Gained experience is documented by numerous success stories on the market by the companies receiving the assistance of the Association founders.
Or Association is a group of persons, fully professional experts in the field of powder coating, passionately dedicated to development of modern companies and technologies at the highest global level. We are not afraid of any challenges!
Out motto is:
„Meet the challenges individually and as a team”
Industrial coating faces growingly more difficult challenges. Their key aspects include improvement of quality as well as higher individuality and durability. Thus the knowledge of facts referring to new products, further growth and new trends in coating technology is essential.

Hala / hall
F
Stoisko / Stand
328
Ulica i numer budynku / Street and building number
Słoneczna 40
Miejscowość / place
Stara Iwiczna
Kod pocztowy / ZIP code
05-500
[contact-form-7 id="1927" title="Kontakt z wystawcą"]