Loading...
Home / Konferencja profesjonalistów z branży lakiernictwa przemysłowego

Konferencja profesjonalistów z branży lakiernictwa przemysłowego

PLAN PRELEKCJI:

06.11.2018 - Dzień pierszy

10:00 – 11:00 Temat prelekcji: Przedstawienie SLP.

11:15 – 11:45 Standarty lakierowania wg obowiązujących norm w przemyśle. ANTICORR

12:00 – 12:45 Chemiczne przygotowanie powierzchni detali. Chemetall

12:50 – 13:30 Klasyka czy nowoczesność? Dobór technologii przygotowania powierzchni. Haug Chemie Polska Dariusz Nowak

14:00 – 14:30 Omitanie ocynku zanurzeniowego w obróbce stumieniowo – ściernej. PPH REWA

07.11.2018 - Dzień drugi

10:00 – 11:00  Automatyczna i ręczna obróbka strumieniowo-ścierną, porównanie procesów i szybkość amortyzacji inwestycji. SHOT Blasting

11:15 – 11:45 Kalkulacja kosztów zawieszenia. Hang On

12:00 – 12:45 1. “System Novol Industrial Aqua”
2. Wady powłok lakiernicznych w technologii malowania mokrego. NOVOL

12:50 – 13:30 Wydajność farb proszkowych, orazich udział w koszcie aplikacji. Tiger Coating

Darmowy dojazd Bilety