Loading...
Home / Konferencja

Instrumenty Przemysłu 4.0

Podczas Targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Instrumenty Przemysłu 4.0. Tematyka konferencji dedykowana jest koncepcji Przemysłu 4.0 również w kontekście obecnych działań celem utworzenia Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

Głównym zadaniem Konferencji jest podjęcie debaty nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami oraz tendencjami w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, której założeniem jest cyfryzacja procesów produkcji z wykorzystaniem inteligentnych technologii informatycznych i automatyzacji.

Nadrzędnym celem organizatorów Ptak Warsaw Expo oraz firmy doradczej Gateopen Innovation jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty nad kształtem i modelem rozwojowym Przemysłu 4.0 w oparciu o transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konferencji i Targów- przedstawicielami ministerstw i agencji rządowych, wiodących firm działających w szeroko pojętym sektorze przemysłowym i świecie nauki.

W tym celu powołano Radę Programową Konferencji w składzie, której znaleźli się wybitni i doświadczeni eksperci w obszarach robotyki, automatyki, produkcji przemysłowej, telekomunikacji, technologii komunikacyjnych, edukacji i innowacji, a także zarządzania.

Zadaniem Rady było przygotowanie kompleksowego programu Konferencji, której treść, zakres i przewidywany rezultat pozwoliłby na wygenerowanie swoistego mechanizmu wsparcia dla wszystkich zainteresowanych podmiotów m.in. sfery rządowej, sektora przedsiębiorstw oraz nauki, których działania inspirowane są wyzwaniami wynikającymi z koncepcji Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Zakres Konferencji obejmie następujące zagadnienia podzielone na panele tematyczne

Modele biznesowe i rozwojowe w obszarze Przemysłu 4.0
Infrastruktura sieci 5G jako fundamentalny instrument wsparcia Przemysłu 4.0
Cyberbezpieczeństwo i chmura obliczeniowa jako instrumenty bezpiecznego i efektywnego przechowywania oraz zagospodarowania wielkich danych
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jako system komunikacji urządzeń
Optymalizacja procesów produkcji oraz zarządzanie i transfer wiedzy m.in. na przykładzie inicjatywy Digital Innovation Hubs
Edukacja i nauka w obliczu cyfryzacji gospodarki
Wsparcie badań, rozwoju i innowacji w zakresie Przemysłu 4.0 m.in. poprzez istniejące i możliwe instrumenty finansowe ze źródeł publicznych
Szanse i zagrożenia wynikające z wdrażania nowych rozwiązań
Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w ramach Przemysłu 4.0

PRZEMYSŁ 4.0 DLA POLSKI

INFRASTRUKTURA 5G

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY

EDUKACJA I WIEDZA

CHMURA OBLICZENIOWA

DZIAŁALNOŚĆ B+R

START UP

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

PRZEMYSŁ 4.0 W PRAKTYCE

Darmowy dojazd Bilety