5DAYS

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Tworzymy oprogramowanie rozwiązujące realne problemy firm produkcyjnych. W codziennej pracy wykorzystujemy platformy low-code (niskokodowe), które powstały w odpowiedzi na wysokie koszty produkcji oprogramowania. Dzięki zastosowanej technologii dostarczamy gotowe do pracy produkty, szybciej i taniej niż większość przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

EN

We develop software that solves real issues for manufacturing companies. In our day-to-day work, we use low-code platforms, which were developed in response to the high cost of software production. Through the technology we use, we deliver ready-to-work products, faster and cheaper than most software development companies.