Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – SSE EURO-PARK MIELEC

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wspiera rozwój przedsiębiorczości na terenie południowo-wschodniej Polski. W ramach programu Polska Strefa Inwestycji oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego na realizację przedsięwzięć rozwojowych jak również tereny inwestycyjne oraz obiekty przemysłowe do zagospodarowania przez przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów inwestycyjnych.

EN

Industrial Development Agency JSC as the manager of the Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC supports the development of entrepreneurship in south-eastern Poland. As part of the program, the Poland Investment Zone offers public aid in the form of income tax exemption for the implementation of development projects as well as investment areas and industrial facilities to be developed by entrepreneurs. Agency has many years of experience in comprehensive service of investment projects.