Alnea Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

ALNEA istnieje na rynku od roku 1984. Początkowo, jako ALNA zajmowaliśmy się usługami antykorozyjnymi i usługami dla drogownictwa. Od roku 2010, już jako ALNEA działamy na rynku dedykowanych rozwiązań dla przemysłu. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń pod konkretne potrzeby Klienta.

W ciągu kilku lat działalności inżynierskiej wykonaliśmy testery parametrów: elektrycznych, pneumatycznych, mechanicznych, zrobotyzowane stanowiska i linie produkcyjne, automatyczne i półautomatyczne stanowiska montażowe. Jednym z najlepiej poznanych przez ALNEA procesów jest proces lutowania selektywnego, w którym się specjalizujemy. Wynikiem tego jest uzyskanie patentu oraz kontroler lutujący ZEUS-100. Posiadamy także kompetencje w zakresie systemów informatycznych typu SCADA oraz w zakresie programowania w środowisku LabView. Jesteśmy certyfikowanym partnerem firm KUKA oraz NationalInstruments.

Naszą misją jest zmiana perspektywy przedsiębiorców z ręczno-mechanicznej na cyfrową. Oferujemy najnowsze technologie w służbie polskich firm i krajowego przemysłu. Tworzymy nową jakość w automatyzacji i robotyzacji.

Działamy na rzecz edukacji młodych ludzi. Nasz projekt „Edukacja kadr dla Przemysłu 4.0” to różne projekty na rzecz krzewienia wiedzy i naukach technicznych i zawodach przyszłości.

Naszą ideą jest promowanie automatyzacji i robotyzacji. Jesteśmy pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Konferencji Specjalistycznej „Automatyzacja i robotyzacja w przemyśle”, na której poruszamy tematy ważne dla naszego regionu, dla przedsiębiorców i biznesu.

EN

ALNEA exists on the market since 1984. Initially, as ALNA, we provided services in the field of anti-corrosive protection and road construction. Since 2010, now as ALNEA we operate on the market of dedicated solutions for industry. We specialize in design and manufacture of machines and devices for needs of customer.

During several years of engineering activity, we have developed testers of electric, pneumatic and mechanical parameters, robotized production stations and lines, automatic and semiautomatic assembly stations. One of ALNEAs most developed processes is selective soldering, which we specialize in. The result is acquisition of a patent and soldering controller ZEUS-100. We also have competences in the field of SCADA systems and programming in Labviev environment. We are certified partner of KUKA and National instruments.

Our mission is to change the perspective from manual-mechanical to digital. We offer the latest technologies at the service of Polish companies and the transition to industry. We create a new quality in automation and robotization.