Athonet

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Athonet jest światowym liderem w prywatnych sieciach LTE i 5G, dostarczającym sieć szkieletową dla przedsiębiorstw i dostawców usług komunikacyjnych do łączenia aplikacji, urządzeń i stacji bazowych. Wspierają branże, w których kontrola sieci, mobilność, bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność i niskie koszty są niezbędne.

EN

Athonet is a global leader in private LTE and 5G networks delivering a mobile core to enterprises and communication service providers to connect applications, devices and radios. They support key industries where network control, mobility, security, performance, reliability, and cost are important for business outcomes.