Bossard Poland

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Bossard jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań produktowych w branży przemysłowych elementów złącznych. Oferuje także komplementarne usługi Assembly Technology Expert, obejmujące zaawansowany konsulting inżynieryjny w zakresie projektowania i optymalizacji połączeń śrubowych. Ponadto wdraża i rozwija inteligentne systemy do optymalizacji produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw części C znane jako Smart Factory Logistics.

EN

Bossard is a leading supplier of comprehensive product solutions in the fastener industry. The company offers also complementary Assembly Technology Expert services which cover advanced engineering consulting in the field of design and optimization of screw connections. Moreover Bossard implements smart systems and solutions for C-parts supply chain management and production optimization known as Smart Factory Logistics