comepack GmbH

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma comepack GmbH jest specjalistycznym przedsiębiorstwem, działającym w wielu krajach świata w obszarze logistyki opakowań wielokrotnego użytku, jest częścią Roman Mayer Logistik Group i zatrudnia łącznie ponad 1500 pracowników. Nasza centrala w Hirschbergu współpracuje z różnymi filiami w Niemczech, Polsce, Francji i Hiszpanii. 

Wierzymy, ze łańcuchy dostaw mogą być zorganizowane w sposób transparentny, oszczędzający zasoby i jednocześnie efektywny z punktu widzenia kosztów. Stawiamy na inteligentne zarządzanie pojemnikami i zrównoważoną logistykę opakowań wielokrotnego użytku. Optymalizujemy zarządzanie pojemnikami w łańcuchach dostaw przez stosowanie efektywnej sztucznej inteligencji i inteligentnego oprogramowania. Nasza rozbudowana europejska siec lokalizacji partnerów przyczynia się do tego, by zapewnić zminimalizowanie odległości i skrócenie możliwego czasu reakcji. Mając wsparcie w postaci technologii IoT Tracking & Tracing, dbamy o transparentne łańcuchy dostaw. Długie okresy eksploatacji pul pojemników gwarantujemy w oparciu o sprawdzone i ekologiczne procesy czyszczenia.

EN

comepack GmbH is an international specialist provider of logistics services in the field of reusable packaging and is part of the Roman Mayer Logistik Group with a total of over 1500 employees. From our head office in Hirschberg, Germany we work together with various branches in Germany, France, and Spain. 

We believe that supply chains can be organized so that they are transparent and cost-effective, while also saving resources. 

To achieve this, we use intelligent container management and sustainable return logistics. We optimize container management in supply chains through the use of efficient AI and smart software. Our comprehensive network of European sites and partners helps to minimize distances and to ensure short response times. Supported by IoT Tracking & Tracing technologies, we provide transparent supply chains. A long service life for the container pools is ensured by proven environmentally-friendly cleaning processes.