CosmoEye

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

CosmoEye wykorzystuje sztuczną inteligencję, w celu optymalizacji procesów biznesowych i poprawy bezpieczeństwa. Pomagamy „mieć oko” na kluczowe procesy w Twojej firmie, które przekłada się na wzrost wydajności operacyjnej.

EN

CosmoEye uses artificial intelligence to optimize business processes and improve security. We help you „keep an eye” on your company’s key processes, which translates into increased operational efficiency.