ELPLC

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Producent specjalistycznych i prototypowych rozwiązań z dziedziny automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn, kompletnych linii montażowych, zautomatyzowanych stacji oraz tworzeniu oprogramowania dla przemysłu. Oferuje rozwiązania dla wielu branż: automotive, e-mobility, odnawialne źródła energii, metalurgia, ceramika, tworzywa sztuczne, konstrukcje, chemia, elektronika, elektrotechnika i inne. Dostarcza rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0 – Smart Factory oraz jest pionierem w zakresie rozwiązań przemysłowych z zastosowaniem rzeczywistości mieszanej i rozszerzonej.

EN

ELPLC manufactures specialized and prototype solutions in the field of automation and robotization of production processes. We specialize in the design and building of machines, complete assembly lines, automated stations, as well as software development for the industry. We offer our solutions for various industries: automotive, e-mobility, renewable energy, electronics, metallurgy, ceramics, plastics, construction, chemistry, electrical engineering and others. We provide solutions in the area of ​​Industry 4.0 – Smart Factory and are a pioneer in the field of industrial solutions using mixed and augmented reality