Europa Systems

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

„The first choice partner for agile intralogistics solutions in Europe”

Europa Systems – Integrator, producent i dostawca rozwiązań w obszarach Automatyzacja Magazynu i Logistyka Produkcji.

Europa Systems to zespół ponad 300 inżynierów, techników i specjalistów opracowujących zwinne systemy intralogistyczne dla branży FMCG, handlu detalicznego, ecommerce, przemysłu ciężkiego i oponiarskiego, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją firmy na dzisiejszym i przyszłym rynku.

Europa Systems od ponad 25 lat z sukcesem wdrożyła ponad 1000 projektów w 35 krajach, zapewniając dziś najnowocześniejszy serwis dostępny dla klienta 24/7.

Będąc jednocześnie producentem i integratorem, Europa Systems łączy pasję inżynierską, innowacyjne i autorskie oprogramowanie: WCS, MFC, ES Qview i technologię mechaniczną oraz robotykę. Firma dostarcza rozwiązania pod klucz do automatyzacji łańcucha dostaw, które zapewniają doskonałość operacyjną w fabrykach, magazynach i centrach dystrybucyjnych.

EN

„The first choice partner for agile intralogistics solutions in Europe”

Europa Systems -Integrator, manufacturer and solutions provider for Warehouse Automation and Production Logistics.

Europa Systems it is a team of over 300 engineers, technicians and specialists developing agile intralogistics systems for the FMCG, retail, ecommerce, heavy industry and tire industries to meet the challenges faced by companies in today’s and tomorrow’s market.

For over 25 years, Europa Systems has successfully implemented over 1,000 projects in 35 countries, providing Today’s state-of-the-art 24/7 customer service.

Being a manufacturer and integrator as well, Europa Systems is combining engineering passion, innovative software: WCS, MFC, ES Qview, mechanical technology and robotics. Company provides turnkey solutions for supply chain automation that ensure operational excellence in factories, warehouses and distribution centers.