EVO Informationssysteme GmbH

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

 

EVO Informationssysteme GmbH jest wiodącym niemieckim producentem kompleksowego oprogramowania przemysłowego, obejmującego wszelkie procesy cyfryzacji procesów produkcji oraz sieci maszyn i systemów. Oferujemy modułową platformę, integrującą wiele pojedynczych systemów jak ERP, PPS, BDE, MDE, PDM, DNC, CAQ, PZE.  

EVO posiada ponad 25 lat doświadczenia w cyfryzacji MŚP zajmujących się produkcją, szczególnie obróbką metali i budową maszyn. Łatwa obsługa i zastosowanie aplikacji w otoczeniu produkcji są receptą na szybką integrację systemów w przedsiębiorstwach. Rozwiązania EVO sprawdziły się już w ponad 1 100 firmach. Stopniowa i modułowa implementacja pozwala na rozbudowę systemów aż do osiągnięcia poziomu smart factory. Cyfryzacja spod znaku EVO, dzięki zwiększeniu produktywności oraz automatyzacji poszczególnych czynności, pozwala sprostać wyzwaniu braku personelu i lepszego wykorzystania zasobów. Zarazem zostaje zapewniony cyfrowy strumień danych oraz informacji do maszyn. Moduły EVO są tym samym ważnym czynnikiem sukcesu przy wdrażaniu rozwiązań automatyzacji i robotyzacji. 

EN

 

EVO Informationssysteme GmbH is a leading German manufacturer of industrial software with a complete range of solutions for the integrated digitalization of business processes and networking with machines and systems. The software platform is a modular system which combines many individual software modules from ERP, PPS, BDE, MDE, PDM, DNC, CAQ, PZE. 

EVO has over 25 years of experience in the digitalization of SMEs in the manufacturing industry with a focus on metal processing and mechanical engineering. Ease of use and the use of apps in the production environment are the recipe for success for rapid integration in companies. EVO’s solutions have already proven themselves in over 1,100 companies. With the step-by-step, modular entry, the system can be expanded for the Smart Factory. Digitization with EVO can effectively counteract the challenges of labor shortages by increasing productivity and automating activities. Resources are used more efficiently. At the same time, the digital flow of information and data is ensured all the way to the machines. The software modules from EVO are therefore also an important success factor in the use of automation and robotics