G1ANT

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

G1ANT łączy świat technologii oraz biznesu. Od 2015 roku zajmuje się wdrażaniem rozwiązań RPA na potrzeby automatyzacji procesów biurowych czy linii produkcyjnych. Posiada autorskie systemy. Pomaga MŚP i dużym firmom pozyskiwać środki na realizację wybranych celów biznesowych. Zrealizowała dziesiątki projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych.

EN

G1ANT connects the world of technology and business. Since 2015, G1ANT has been implementing RPA solutions to automate office or production line processes. It helps SMEs and large companies obtain funds to accomplish selected business goals. G1ANT has already completed dozens of investment and R&D projects.