GAMART

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Przedstawiamy naszą ofertę maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkowane kształtki PE:

– układy plastyfikujące,

– bloki formujące do korugatorów,

– kalibratory,

– głowicę drukującą 3D,

– kształtki PE dużych średnic,

– łuki gięte PE.

EN

We present our offer of machines and equipment for plastics processing and produced PE fittings:

– plasticizing systems,

– forming blocks for corugators,

– calibrators,

– 3D printing head,

– large diameter PE fittings,

– PE bends.