IMCO

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

IMCO-Nasze innowacyjne konstrukcje frezów tworzą rodziny narzędzi stworzonych w celu maksymalizacji wydajności w szerokim zakresie materiałów poprzez wykorzystanie wysokiej jakości geometrii i powłok. IMCO oferuje całą rodzinę narzędzi dedykowanych do frezowania z zastosowaniem wysokowydajnej obróbki skrawaniem.

EN

IMCO-Our innovative cutter designs create tool families designed to maximize performance in a wide range of materials through the use of high-quality geometries and coatings. IMCO offers a whole family of tools dedicated to milling with the use of high-performance machining.