IZI-PROJEKT

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Głównym przedmiotem działalności jest projektowanie i budowa maszyn przemysłowych, urządzeń i konstrukcji oraz usługi montażowe i remontowe. Współpracujemy z firmami z branży automatyki przemysłowej, produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu chemicznego i spożywczego oraz branży wentylacji i oczyszczania powietrza. W procesie projektowania i budowy maszyn oraz urządzeń, działamy zgodnie z wymaganiami dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi W przypadku maszyn i produkcji urządzeń dla przemysłu chemicznego oraz spożywczego, gwarantujemy zastosowanie odpowiednich gatunków stali z wymaganymi świadectwami jakości i oznakowaniem

EN

The object of our activity is design and production of machines, devices and structures as well as assembly and repair services. We cooperate with companies in the field of industrial automatics, production of machines and devices for chemical and food industries as well as ventilation and air purification industry. We encourage you to learn more about our services and, should you have any questions, contact us – with pleasure, we will provide you with detailed information.