LIMATHERM SENSOR

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowych czujników temperatury. Oferta obejmuje następujące produkty: przemysłowe czujniki temperatury, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, przetworniki poziomu, manometry, presostaty, sygnalizatory poziomu, sygnalizatory przepływu, przenośne mierniki wilgotności, wskaźniki, regulatory, przekaźniki półprzewodnikowe, rejestratory, pirometry, kalibratory, grzałki elektryczne, oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych. Wybrane urządzenia posiadają potwierdzenia jakości: ATEX (Exi, Exd), EMC, PZH wydane przez zewnętrzne instytucje. Projektowanie oraz produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej opiera się o wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015. W organizacji funkcjonuje Laboratorium Pomiarowe posiadające Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego PCA nr AP 108, działające w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Wzorcowania wykonuje stacjonarnie w siedzibie organizacji, jak również wyjazdowe u Klienta na obiekcie.

EN

Industrial temperature sensors is being company’s flagship products since over 50 years. Limatherm Sensor offer includes the following products:

-industrial temperature sensors -temperature transmitters -humidity transmitters -pressure transmitters -level transmitters -manometers -pressure switches -level switches -flow switches -portable humidity meters -indicators -regulators -semiconductor relays -recorders -pyrometers -calibrators -electric heaters -visualization software production processes. Selected devices have the quality confirmations: ATEX (Exi, Exd), EMC, PZH issued by external institutions. Design process and production of control and measurement equipment is based on the implemented and used System Quality Management according to EN ISO 9001: 2015. Limatherm Sensor company has own Measurement Laboratory with PCA Accredited Calibration Laboratory Certificate No. AP 108, operating on the basis of PN-EN ISO / IEC 17025 standard. Calibrations are performed stationary at company headquarters and at the customer’s site on request.