Łukasiewicz – KOMEL

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL jest liderem wśród jednostek zajmujących się problematyką maszyn i napędów elektrycznych, ich badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją i diagnostyką.

W Instytucie prowadzone są prace naukowe i rozwojowe dotyczące m.in.:

– prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii,
– energooszczędnych napędów i silników z magnesami trwałymi, głównie do napędu pojazdów elektrycznych,
– energooszczędnych silników elektrycznych małej i dużej mocy,
– silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej,
– silników elektrycznych do specjalnych zastosowań (np. lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, trakcja elektryczna, obronność kraju itp.).