Łukasiewicz – PIAP

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Automatyzacja, robotyzacja, systemy pomiarowe, roboty mobilne i systemy bezpieczeństwa

EN

Automatics, robotization, measurements, mobile robots.