we współpracy z

Mają zaszczyt przedstawić premierową edycj:

Polska Energetyka dla Polskiego Przemysłu – perspektywy i wyzwania

8 Listopada 2022 w czasie targów Warsaw Industry Week

Sala konferencyjna B1

Bezpłatna rejestracja:

Program Konferencji

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa


10:35 - 10:40

Wprowadzenie do tematyki konferencji

Łukasz Stempniak, Moderator

Łukasz Stempniak jest wiodącym inżynierem produkcji w jednej z największych na świecie firm zaopatrujących przemysł motoryzacyjny. Ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu produkcją, inżynierii przemysłowej, lean management i zarządzaniu projektami przemysłowymi. Łukasz prowadził warsztaty szkoleniowe z zakresu zwiększania efektywności procesów przemysłowych w 5 różnych krajach europejskich.

BIO


10:40 - 11:00

Systemy monitorowania kosztów i poprawy jakości energii jako znaczące elementy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W krótkim wystąpieniu omówione zostaną przykłady systemów nadzoru jakości i kosztów energii elektrycznej IC-View zrealizowanych w zakładach przemysłowych, a także wybrane urządzenia, takie jak filtry i kompensatory, obniżające straty energii w różnych elementach przemysłowych sieci zasilających. Dodatkowo przedstawione zostaną efekty techniczne i ekonomiczne zrealizowanych przedsięwzięć w odniesieniu do łącznych kosztów energii elektrycznej pobieranej przez zakłady produkcyjne.

więcej…

Tomasz Biernacik, Inter-Consulting Wydział Elektroenergetyki

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym, tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Autor i współautor wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie optymalizacji układów zasilania. Twórca licznych aplikacji przemysłowych poprawiających jakość i obniżających koszty energii elektrycznej. Autor projektów hybrydowych kompensatorów mocy biernej i filtrów wyższych harmonicznych. Posiada w swoim dorobku publikacje i wystąpienia w kraju i za granicą.Obecnie zarządza własną firmą.

BIO


11:05 - 11:20

Białe Certyfikaty – wsparcie w finansowaniu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

 • Czym jest system świadectw efektywności energetycznej?
 • Jakie korzyści niosą ze sobą Białe Certyfikaty?
 • Za jakie modernizacje można pozyskać Białe Certyfikaty?
 • Ile TOE oszczędności należy mieć, aby złożyć wniosek do URE?
 • Jak w praktyce wygląda procedura uzyskiwania BiałychCertyfikatów we współpracy z KAPE?

więcej…

Anna Sapieha, Kierownik biura ds. Białych Certyfikatów w KAPE

Ekspert w zakresie pozyskiwania Świadectw Efektywności Energetycznej; koordynowała proces złożenia wniosków i pozyskania Białych Certyfikatów dla kilkuset przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

BIO


11:25 - 11:40

Planuj, monitoruj, kontroluj. Cyfrowy bliźniak i monitorowanie zużycia mediów w czasie rzeczywistym jako odpowiedź na dzisiejsze wyzwania.

 • Czym jest „cyfrowy bliźniak”?
 • Na ile zamodelowana cyfrowo infrastruktura techniczna optymalizuje zarządzanie Twoją organizacją?
 • Monitoruj i kontroluj – kluczowe wskaźniki KPI pozwalające szybko i świadomie podejmować decyzje biznesowe
 • Integracje rozwiązań IT – Jakie korzyści odniesiemy budując własnego „cyfrowego bliźniaka”?
 • Monitorowanie zużycia mediów – Jak w praktyce możemy zbudować własne rozwiązanie uwzględniające najważniejsze potrzeby naszej organizacji?
 • Model SaaS – jego elastyczność, oszczędność czasu i pieniędzy
 • Podsumowanie: Jak „cyfrowy bliźniak” i monitorowanie mediów przekłada się na podejmowane działania operacyjne, planowanie i realizację określonych zadań produkcyjnych? Czy rozważam scenariusze na kryzys?

więcej…

Sebastian Jankowski, Dyrektor Działu IT-EAM w AIUT

Ekspert w branży rozwiązań CMMS, EAM, ITAM i ITSM. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką efektywnego zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych i produkcyjnych. Specjalista w dziedzinie rozwiązań automatyzujących procesy zarządzania majątkiem zakładów, a także zarządzania gospodarką serwisową i służbami Utrzymania Ruchu. Doświadczony praktyk i konsultant w zakresie wdrożeń i szkoleń. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach dotyczących zagadnień zarządzania i optymalizacji produkcji, systemów sterowania i akwizycji danych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora IT-EAM w firmie AIUT Sp. z o.o. implementującej rozwiązania IBM, Microsoft, Oracle, Siemens, ABB oraz własne.

BIO


11:45 - 12:00

Koszt energetyczny wdrożeń Przemysłu 4.0 – czy Big Data oznacza duże rachunki za energię?

Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

Andrzej Soldaty swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986- 1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pierwszych aplikacji robotów przemysłowych w krajowym przemyśle chemicznym. Kolejne 25 lat pracował dla międzynarodowego koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej. W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.
W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego.
W roku 2017 został powołany na lidera projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” w Ministerstwie Rozwoju. Od marca 2019 do grudnia 2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących przedmiotowej tematyki, m.in. aktualnie organizuje Centrum Przemysłu 4.0 na Politechnice Śląskiej.
Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

BIO


13:00 - 13:20

Demand Side Response – doświadczenia polskie i przykłady europejskie.

Marcin Adamiak, Główny specjalista ds. handlowych – Enspirion – Grupa Orlen

Główny specjalista ds. handlowych z kilkuletnim doświadczeniem w sprzedaży usług dla branży energetycznej, specjalizujący się w usługach redukcji zapotrzebowania. Współpracuje z największymi odbiorcami energochłonnymi w Polsce realizując razem z nimi usługę Demand Side Response, wspierając bezpieczeństwo energetyczne.

BIO


13:25 - 13:45

Zielona energia w przemyśle, czy to już konieczność?

Aleksandra Stępniak, Konsultantka ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland

Odpowiada za Public Affairs w Danfoss w Polsce i regionie Europy Wschodniej, m.in. współpracując z organizacjami branżowymi. Ekspertka Stowarzyszenia Fala Renowacji. Przez wiele lat aktywnie działała w obszarze NGO, współpracując z samorządami i przedstawicielami społeczności lokalnych. Autorka licznych artykułów i publikacji z obszaru efektywności energetycznej, zmian klimatu i ubóstwa energetycznego.

BIO