DBR77 Robotics

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Platforma Robotów DBR77 opracowała i wdrożyła autorskie narzędzia wykorzystujące takie technologie jak VR i AR, umożliwiające przedsiębiorstwom wykonanie efektywnej digitalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, pod względem technologicznym i finansowym sprawiając, że robotyzacja jest dostępna dla wszystkich.

EN

The DBR77 Robot Platform has developed and implemented proprietary tools using technologies such as VR and AR that enable companies to perform effective digitization of manufacturing and logistics processes, technologically and financially making robotization accessible to all