Klaster Obróbki Metali

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce.Skupia blisko 100 firm działających w obszarze usług,produkcji i handlu,a także 20 partnerów strategicznych:uczelnie,instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe.Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.