LENZE POLSKA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Lenze jest światowym specjalistą w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz techniki napędowej. Wspiera producentów maszyn oraz użytkowników końcowych, przygotowując indywidualne rozwiązania w oparciu o produkty Lenze: przemienniki częstotliwości, silniki, przekładnie, sterowniki, panele sterujące, sprzęgła, hamulce, technologie serwo oraz software.

EN

Lenze is a global specialist in industrial automation and drive technology. Lenze supports machine manufacturers and end users by preparing individual solutions based on Lenze products: frequency inverters, motors, gears, controllers, control panels, clutches, brakes, servo technologies and software.