VersaBox

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Producent inteligentnych robotów klasy AMR. Firma dostarcza wszystkie narzędzia potrzebne do cyfrowej transformacji intralogistyki: autonomiczne roboty transportowe oraz system projektowania, modelowania i zarządzania transportem wewnętrznym. Rozwiązania VersaBox to odpowiedź na deficyty na rynku pracy oraz na ciągłą potrzebę podnoszenia jakości, tempa i elastyczności produkcji przemysłowej.

EN

Manufacturer of smart Autonomous Mobile Robots (AMRs). The company supplies all the tools needed for the digital transformation of intralogistics: Autonomous Mobile Robots as well as a system to design, model and manage internal transport. VersaBox solutions constitute a response to labour shortages and the constant need for improved quality, pace, and flexibility of industrial manufacturing.