ZAŁOŻENIA PROGRAMU KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJWARSAW INDUSTRY WEEK 2023

Warsaw Industry WeekMiędzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych, to już siódma edycja targów, które odbędą się w dniach 5 - 7 listopada 2024.

Corocznie Targom tym towarzyszy konferencja, która organizowana jest pod hasłem „Instrumenty Przemysłu 4.0”.

Partnerem merytorycznym konferencji jest : Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej, które przygotowuje program konferencji we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości.
Każdą edycja konferencji koncentruje się na wybranych zagadnieniach, które są szczególnie ważne dla działalności przemysłowej i dotyczą kluczowych wyzwań z jakimi mierzą się przedsiębiorcy prowadzący taką działalność.

Celem tych konferencji jest omówienie obecnych i nadchodzących wyzwań i przedstawianie   uczestnikom Targów możliwości pokonywania tych wyzwań w oparciu o innowacyjne rozwiązania wpisujące się w koncepcje Przemysłu 4.0, a także prezentowanie mechanizmów i środków wsparcia dla ich wdrażania.

Konferencje stanowią ważne wydarzenia towarzyszące Targom, dlatego organizowane są w formule umożliwiającej odwiedzającym Targi łączenie obecności na konferencji z wizytami na stoiskach wystawców. Formuła ta oznacza podzielenie programu konferencji na półtoragodzinne bloki tematyczne. Pomiędzy poszczególnymi blokami zaplanowane są 45 minutowe przerwy. W każdym bloku przewidziane jest 4-5 wystąpień , z których każde nie powinno przekraczać 18 minut.

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, INNOWACYJNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POPRZEZROZWIĄZANIA PRZEMYSŁU 4.0

HALA C
Wejście C8
SALA KONFERENCYJNA NR 1


11:00

Otwarcie i wprowadzenie do tematyki konferencji


11:10 – 12:50

Pierwszy blok prezentacji

„Efektywność produkcji i zrównoważony rozwój. W poszukiwaniu synergii”

 • Jakub Kaczyński – Portfolio Director, Industrial Solution – TRANSITION TECHNOLOGIES PSC

„Jak efektywność energetyczna wspiera zrównoważony rozwój przemysłu”

 • Aleksander Grzybowski – Kierownik ds. Klientów Kluczowych – SIEMENS

„Zrozumieć dane w świecie Przemysłu 4.0: Sekrety zwiększenia efektywności”

 • Marek Zamojski – Dyrektor Linii Biznesowej Oprogramowanie – ASTOR Sp. z o.o.

„Analiza i ocena w czasie rzeczywistym w chmurze efektywności energetycznej produkcji przemysłowej”

 • Przemysław Kubaszewski – Industry Manager ENDRESS+HAUSER Polska Sp. z o.o.

„Efektywne i zrównoważone wykorzystanie sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych”

 • Jacek Paradowski – Head of Services – FESTO Sp. z o.o.

12:50 – 13:10

Przerwa


13:10 – 14:50

Drugi blok prezentacji

„Jak podejmować jeszcze lepsze decyzje? Wykorzystanie biznesowego potencjału danych”

 • Artur Pollak – Prezes Zarządu – APA GROUP

„Innowacyjność a Przemysł 4.0”

 • Marcel Zborowski – Partner Sales Manager Intern DASSAULT SYSTEMES Sp. z o.o.

„GreenPLM – zrównoważony rozwój w zarządzaniu cyklem życia produktu”

 • Rafał Witkowski – Portfolio Director, Digital Product Engineering – TRANSITION
  TECHNOLOGIES PSC

„Automatyzacja w magazynie – czas wielkiej zmiany”

 • Sebastian Procek – Dyrektor Działu Budowy Maszyn, AIUT Sp. z o.o.

„Efektywna produkcja – redukcja kosztów dzięki cyfryzacji i ciągłemu monitorowaniu zasobów”

 • Mikołaj Ruta – Strategic Incubation Product Manager – BALLUFF Sp. z o.o.

„Praktyczne Aspekty Zrównoważonej Produkcji – case study Automationstechnik”

 • Maciej Chmura – Development and Automation of Processes – Programmer
  Automationstechnik Sp. z o.o.

14:50

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ I WDRAŻAĆ TECHNOLOGIE W FIRMIE?

HALA C
Wejście C8
SALA KONFERENCYJNA NR 1


11:00 - 12:30

BLOK I

WDROŻENIA I ROZWIĄZANIA KTÓRE PRZYNOSZĄ KORZYŚCI – CZYNNIKI SUKCESU TRANSFORMACJI TECHNOLOGICZNEJ


Sesja poświęcona praktycznemu wymiarowi zwiększania efektywności i innowacyjności poprzez wdrażanie nowych technologii i sposobów zarządzania.

Doświadczeniami z projektów wdrożeniowych w zakresie m.in. cyfryzacji, automatyzacji, transformacji technologicznej, ciągłego doskonalenia podzielą się reprezentanci Fabryk – Laureatów Konkursu Fabryka Przyszłości 2021 i 2022.

Potwierdzeni prelegenci sesji:
Roman Kaleta, Prezes Zarządu, MALOW Spółka z o.o.
Robert Tomasiewicz, Prezes Zarządu, ELPLC
Paweł Sawicki, Kierownik Wsparcia Operacyjnego, ABM Greiffenberger Polska
Sebastian Suchy, Director – Manufacturing Engineering, Dell Products (Poland)
Rafał Świerczyński, Dyrektor Handlowy, AM3D

Moderatorzy:
Anna Pająk, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Michał Łopaciński, Smart Transform

13:00 - 14:30

BLOK II

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TECHNOLOGII I ROZWOJU PARKU MASZYNOWEGO ORAZ PROGRAMY DORADCZE DLA PRZEMYSŁU


W ramach sesji ofertę produktów i programów finansowania inwestycji przedstawią kluczowe instytucje wspierające rozwój przemysłu w Polsce: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Platforma Przemysłu Przyszłości.

13:00 - 13:10

Od diagnozy do finansowania - narzędzia wspierające transformację cyfrową

Piotr Kryjom - Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

13:10 - 13:50

Finansowanie inwestycji w obszarze przemysłowym przez ARP i ARP Leasing

• Artur Wycech, Dyrektor Biura Zarządzania Sprzedażą, Agencja Rozwoju Przemysłu
• Renata Grzechnik-Pomorska, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Agencja Rozwoju Przemysłu
• Wojciech Miedziński, Prezes ARP Leasing
• Inga Piasecka, Dyrektor Rozwoju Biznesu, ARP Leasing

13:50 - 14:10

Oferta finansowania inwestycji w przemyśle przez Bank Gospodarstwa Krajowego

• Radosław Sowiński, Ekspert ds. relacji strategicznych, Biuro Relacji z Przedsiębiorstwami Strategicznymi
• Bartosz Jaroszko, Główny ekspert ds. rozwoju oferty gwarancyjno-poręczeniowej, Bank Gospodarstwa Krajowego

14:10 - 14:20

Finansowanie inwestycji w nowe technologie w ramach Programu DigIT

Paweł Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą, Platforma Przemysłu Przyszłości


Zakłada się, że głównym celem wystąpień jest zainteresowanie słuchaczy danym zagadnieniem, wywołanie u nich skojarzenia przedstawianych kwestii z własnymi wyzwaniami i pokazanie możliwości ich pokonywania oraz przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie. W przyjętych ramach czasowych wystąpień nie ma możliwości szczegółowego prezentowania rozwiązań i oferty produktów oraz usług. Dla umożliwienia pogłębionych rozmów prelegentów z zainteresowanymi uczestnikami konferencji organizatorzy Targów zapewniają przestrzeń do indywidualnych rozmów zorganizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie Sali konferencyjnej. Możliwe jest oznaczenie poszczególnych stolików emblematami prezentowanych firm i instytucji oraz umieszczenie materiałów informacyjnych.


Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jaki dla słuchaczy jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na stronie Warsaw Industry Week dla uzyskania wejściówki na teren Targów.

Zarejestruj się