Inteligentna energetyka – technologie, usługi, regulacje

Producenci stoją obecnie w obliczu problemu przejścia na obiekty Przemysłu 4.0, co wymusza na nich wprowadzenie bardziej zrównoważonych, wydajnych i innowacyjnych linii produkcyjnych. Przemysł wytwórczy musi ograniczać emisję związków węgla i przechodzi z paliw kopalnych na niskoemisyjne alternatywy. Ponieważ energia jest integralną częścią wszystkiego, co robimy, realizacja procesów przemysłowych o zwiększonej wydajności energetycznej położy podwaliny pod przemysłową transformację energetyczną.

Agenda Konferencji

TARGI INDUSTRY WEEKPTAK WARSAW EXPO24-26 października 2023PIME STORAGE ENERGY FOR INDUSTRY

Energetyka 3D: Digitalizacja | Decentralizacja | Dekarbonizacja

12:00 - 13:00

REGULACJE


12:00 - 12:30

Prezentacja: Regulacje dotyczące rynku energii dla biznesu – co mamy i co nas czeka


12:30 - 13:00

DYSKUSJA PANELOWA – Czy przemysł może być samowystarczalny energetycznie

– Co się zmieniło w zakresie regulacji dla odbiorców energii z przemysłu
– Wymagania dla przemysłu w zakresie dekarbonizacji produkcji
– Przepisy dotyczące produkcji energii na własne potrzeby


13:00 - 14:00

USŁUGI


13:00 - 13:30

Prezentacja: Optymalizacja zużycia energii dla przemysłowych odbiorców energii – gdzie można zaoszczędzić a gdzie zarobić


13:30 - 14:00

DYSKUSJA PANELOWA – Rola agregatorów energii w Polsce

– Korzyści współpracy agregatora z przemysłowym odbiorcą energii energii
– Czy odbiorcy przemysłowi w Polsce będą częściej korzystać z usług agregatorów
– Jak wygląda współpraca odbiorcy przemysłowego z agregatorem na przykładach z innych rynków w krajach europejskich
– odbiorca przemysłowy jako aktywny gracz na rynku energii (DSR, DSM, inne)


14:00 - 15:00

TECHNOLOGIE


14:00 - 14:30

Prezentacja: Nowoczesne technologie zarządzania danymi odbiorcy energii w celu ich pozyskiwania, przesyłania, analizy, przetwarzania, przechowywania, udostępniania


14:30 - 15:00

DYSKUSJA PANELOWA – Jak wykorzystać technologie energetyczne i systemy IT do obniżenia kosztów energetycznych w przedsiębiorstwie i osiągnięciu zerowej emisji CO2

– Skalowalne magazyny energii
– Bezemisyjne źródła energii
– Technologie IT
– Monitorowanie zużycia energii elektrycznej, wody i gazu z zastosowaniem czujników Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

11:00 - 11:30

Prezentacja: Raport PIME – Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce (druga edycja)

Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu PIME


11:30 - 12:30

Prezentacja: Raport PIME – Rynek magazynowania chłodu w Polsce (pierwsza edycja)

Część pierwsza techniczno-ekonomiczna:
Grzegorz Onyszczuk, Przewodniczący Zespołu Eksperckiego PIME ds. Magazynowania Chłodu/Business Development Manager z firmy Mar-Bud

Część druga prawno-regulacyjna:
Piotr Ciołkowski, a Polish-qualified an attorney-at-law, is a partner in the Energy and Infrastructure Department at CMS Cameron McKenna Poland.


12:30 - 13:30

DYSKUSJA PANELOWA – Jak efektywnie wykorzystywać ciepło i chłód w procesach energetycznych w przedsiębiorstwie


13:30 - 14:00

Prezentacja: Raport „Elastyczność energetyczna w Polsce”


14:00 - 15:00

DYSKUSJA PANELOWA – Jak efektywnie wykorzystać elastyczność energetyczną odbiorców energii na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

– Czy i w jakiej wysokości odbiorcy energii dostaną wynagrodzenie za elastyczność energetyczną
– Kiedy wejdą w życie usługi elastyczności
– W jakie technologie energetyczne inwestować, aby wykorzystać je efektywnie na rynku elastyczności
– Jak będzie wyglądał katalog usług elastyczności
– Czy operatorzy energii mogą też świadczyć usługi elastyczności odbiorcom energii

Kontakt do organizatora Konferencji:

Obsługa merytoryczna:Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu PIME

Obsługa logistyczna i marketingowa:Katarzyna Bassa, office manager PIME

biuro@pime.com.plTel. 530303073