Caiote

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasze rozwiązanie to intuicyjny system składający się z uniwersalnych czujników, które pozwolą dostosować nawet starszy park maszynowy do założeń Przemysłu 4.0. Wierzymy, że zbieranie danych oraz ich mądra analiza jest kluczem do racjonalnej optymalizacji na wielu płaszczyznach przedsiębiorstwa.

Kierujemy się zasadą ewolucji, nie rewolucji.

EN

Our solution is the intuitive system composed of a set of universal sensors which allow for adapting event older machine part to assumptions of the Industry 4.0. We believe that gathering data and their smart analysis is the key for rational optimization on many company levels.

We are driven by principle of evolution not revolution.