METAL WORK POLSKA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma Metal Work Polska Sp. z o.o. jest oddziałem grupy METAL WORK PNEUMATIC specjalizującej
się w produkcji komponentów pneumatycznych instalacji przemysłowych.
Zadaniem polskiego oddziału jest dystrybucja produktów Metal Work oraz techniczne wsparcie
odbiorców przy eksploatacji i projektowaniu instalacji pneumatycznych z użyciem produktów Metal
Work

EN

Metal Work Poland is a member of Metal Work Group specialized in production pneumatic and
mechatronic components. The role of Polish branch is distribution of Metal Work’s products on
Polisch market and technical support for Customers.